Jineoloji ve Ekonomi

Ekonomi alanı toplumsal kırımın dayandığı temel zemindir. Toplum özellikle kadın ekonomiyle teslim alınmaya çalışılıyor. Bu konuda toplumların, bireylerin alıştırıldığı çaresizliğin payı çok önemlidir. ‘‘Öğrenilmiş çaresizlik’’ bu alanda değişimin, eylemselliğin ve iradenin geliştirilebileceğine inanmıyor. Jineoloji; bu ‘öğrenilmiş çaresizliği’ yıkma iddiasında. Bu nedenle kadın öncülüğünde; topluma, bireylere yanı başından akıp giden suya, toprağa ve insan elinin emeğine ürün, bereket yağdıran kaynaklar gibi bakmasını öğretmektir. Zenginlik içinde fakirliği yaşamak ve bunu alışkanlık haline getirme değişmedikçe, ekonomik faaliyetlerimiz demokratik komünal öze kavuşamayacaktır. Toplumsal tarihin başlangıcında ekonomiyi geliştiren kadınlar, bugün de bu özü yakalayıp, ekonomik faaliyete tüm toplumun katılımını sağlayarak; ekonomiyi toplumların ‘‘temel varoluş yapısı’’ olarak yapılandırabilirler.

Jineoloji, ekonomi alanını bazı temel ilkelerle ele alacaktır. Kadının analık emeği üzerinden geliştirdiği yeni emek-değer teorisi eksenli bir ekonomi perspektifi oluşturmayı hedefleyecektir. Ana tanrıça çağlarında olduğu gibi ekonomiyi yürütecek projeleri teşvik eden ekonomi analizleri ile başlayacaktır. Her toplumun, topluluğun kendi kendine yetebilen, komşularıyla karşılıklı yardımlaşma ve tamamlamayı esas alan kolektif bir ekonomi kültürünü yeniden canlandırmayı amaçlayacaktır.

Ekonomi alanı jineolojik perspektife kavuştukça açlığın, yokluğun ve işsizliğin tarihe karışması gerekir. Bu hedef ve kararlılıkla toplumsal yaşamın direği olan ekonomi alanı yapılandırılabilir. “Ekonomik sorun esas olarak kadının ekonomiden dışlanmasıyla başlar” tespiti; ekonomik sorunun ortadan kalkması için kadının ekonomiye yeniden girmesi ve ekonomi faaliyetlerinin yeniden kadın aklıyla, eliyle ve zihniyetiyle inşa edilmesi gerektiğini açıklıyor. En büyük emek olan toplumsallaşmayı yaratan ana kadın gerçeği; toplumsal varoluşun temel şartlarından olan ekonomik faaliyetleri; demokratik modernite güçlerinin ortak katılımıyla örgütlemeyi de başaracaktır.

Bir Cevap Yazın