Bütün Köyün Çocuklarının Anası

Hêja Zerya Anne Xerma anatanrıça kültürünün kapsayıcılığını, paylaşımcılığını sembolize eden sade, umutları yüce, gelecek inancı güçlü, olgun ve mütevazı bir kadın. Gundor Köyü’nün toplumsallık ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı bilge bir kadın duruşu var. Êzidi, Müslüman; Arap, Kürt, Roman olsun, halkların ve inançların kardeşliğine yaşam deneyimiyle anlam katmış, yüreğinde büyütmüş ve yüceltmiş bir ana. Tüm kötülük…

Türkiye’de Çocuk Olmak

Armanc Sarya Hayatımızın en güzel dönemlerini hep çocukluk dönemlerimiz olarak tanımlarız çoğu zaman. Çocuk olmak tertemiz hayallere sahip olup, hayata hayranlık ile bakmak demek. Yüreğimizin bolca umut ve coşku ile heyecan ile çarptığı anlar en çok da çocukluk dönemlerimiz değil mi? Yüzümüzden kocaman bir gülümsenin eksik olmadığı yıllar. Çocuk olmak deyince insanın aklına hep bu…

KAYBEDİLENİ KAYBEDİLEN YERDE ARAMAK-1

ZİLAN SU Karmaşıklaşan hayat bağları, anlam yitimine uğrayan zamanın bir sonucu olsa gerek. Mekanı zamandan menkul, zamanı anlamdan yoksun tarih anlayışının şimdiye ışık olmayacağı ise bir gerçek. Yalınlığın merkezi iken kördüğüm olmuş sorunların mekanı haline getirilen Ortadoğu’da zaman bir oluş’u ifade etmiyor, adeta geriye sarıyor, tükeniyor. Yalın zamanların mekanı olan bu coğrafya epeydir sorun yaratan…

KÖTÜ VE ÇİRKİN YAŞAM YOLUNDA İYİ VE GÜZEL YAŞANMAZ

‘Yaşam ya özgür olacak, ya hiç olmayacak’ ilkesine bağlılığım, doğuştan ölüme veya sonsuzluğa kadardır. Sevgi ve saygı, estetik ve özgür ahlâkla mümkündür. Bunun merkezine kadını oturtmam doğrudur. Özgürlük eylemiyle doğan özgür kadının ve etrafında gelişen yaşamın en güzelce ve dostça olacağından kuşku duymadım. Komplekse düşmedim. Erkek egemenlikli din ve toplum yerine, kadının en azından eşitliğini…

TARİHE JİNEOLOJİ İLE BAKMAK

CANDA SU Zamanın mekandan kopuk, yaşandığı an’la izah edildiği, bu an’ın sadece yazı, tablet, duvar kabartmaları ile bugüne taşındığı bir tarih anlayışına itirazımız var. Elbette bu birikimi önemsiyoruz. Ama biz ayrıca tarihin tıpkı zaman gibi canlı olduğuna inanıyoruz. Zaman nasıl akıyorsa tarih de tıpkı zaman gibi akıyor. Zaman nasıl bir önceki anın sonucu ve bir…

SÖZÜN KÖKÜ İLE ANLAM BİLİME DOĞRU

HEVAL RUMET Yaşam suda başladı tek hücrelilerle… Binlerce yıllık bir evrimle karada devam eder bu tekhücreli yaşam ve doğa karasal iklim buluşması ile kendisini sentezler. Her yaprakta, her çiçekte, her bitkide yeni sentezler ve yaratımlarla kendisini yeniler yaşam. Düz çizgisel olmayan zamanın döngüsel evrimi, doğada kendisini sürekli sentezler ve yeniler. Çok hücrelilere aktarır kendisini ve…

JİNEOLOJİ DE KADIN VE POLİTİKA İLİŞKİSİ

DİCLE  AMED Devlet işlerini yürütme ve düzenleme, bir grubun topluma dair yaptığı tüm etkinlikler ya da güç kullanımı biçiminde tarifi yapılan politika tanımlarının, kadın için bir problem alanı olduğunu belirtebiliriz. Bu tanımlamalar öncelikle iktidar merkezli tanımlamalardır ve politika sanatı tarihini devlete dayandırarak tarihsizleştirir. Devlet öncesi toplumsal tarihi yok sayması ise kadın kültür ve toplumsallığının yok…

SOSYALİST OLMAK ÖNCELİKLE ÖZGÜR EŞ YAŞAMDA ÖZGÜRLÜK DÜZEYİ TUTTURMAKLA GERÇEKLEŞEBİLİR

Abdullah Öcalan ‘Mevcut bu sorunu ele alırken konunun özü de demokratikleşmenin özüyle direkt bağlantılıdır. En temelde ele alınması gereken olguların başında kadın ve etrafında oluşan ilişki ve çelişkiler düzeni gelmektedir. Komünal ve demokratik duruş dengeleri sosyal bilimlerin alanına ne kadar geç ve yetersiz girmişse, ondan daha fazlasını kadın olgusuna yaklaşımda görmekteyiz. Sanki kadının yaşadıkları doğallığın…

JİNEOLOJİ VE ETİK

ARMANC SARYA Etik, sözcük itibariyle Antik Yunan dönemine tekabül eder. Toplumsal ilişkilerde uyulacak davranış normlarının akıl yürüterek, tartışarak geliştirilmesidir. En genel anlamıyla iyinin, iyi olanın, iyi davranışların doğasını, özünü ve kaynaklarını araştıran; insan için iyi bir yaşam ne tür bir yaşamdır, nasıl bir yaşamdır, doğru bir yaşam nasıl gerçekleştirilir sorularına yanıt arayan felsefe dalıdır. Antik…

KAPİTALİST EKONOMİYE KARŞI KADININ EKONOMİSİ

DİCLE TEKMAN Ekonomi kavramı, günümüz dünyasında en fazla dile gelen, güncel olarak tartışılan bir konu olmaktadır. Yine toplumsal olayların, ekolojik sorunların, nükleer silahların ve savaşların, daha birçok temel konuların başında gelen bir kavram olmaya devam etmektedir. Açlık, işsizlik, borç, banka, borsa, insan sağlığını ve yaşamını tehdit eden olaylar, tecavüz, hırsızlık, para, sermaye, yolsuzluk vb. daha…

KADIN VE AİLENİN ÇÖZÜMLENMESİ YAŞAMIN ÇÖZÜMLENMESİDİR

ABDULLAH ÖCALAN Devrimi her düzeyde, objektif zemini kadar bilinç ve örgütlülük yanını da görerek geliştirirken, bu soruna gereken açıklığı ve çözüm gücünü göstermeden ilerleme sağlayamayacağımızı şimdi daha iyi bilmekteyiz. Hatta denilebilir ki, toplumsal, ulusal gerçekliğimizde ve onun birey şahsında kör düğümlenmesinde, uygarlık tarihi boyunca yitirilen insanlık kazanımlarıdır. Bu yitirilmenin zeminini teşkil eden dayanılmaz her türlü…

İNSAN, EVRENSEL HAKİKATE TUTULAN BİR AYNA MIDIR!

EMİNE ERCİYES Durgun ve duru bir göl. Su öyle duru ki, kalın bir cam gibi saydam,ışığı topluyor ve içindeki tüm oluşumları ışıkla yıkayıp parlatıyor adeta. İçindeki herşey ışığın ince eliyle aydınlanıp parlıyor ve böylece herşey çok açık görünüyor, suyun dibi tüm girinti çıkıntılarıyla görünüyor. İşte ışığın aydınlatıcı görünmezi görünür kılıcı özelliği. Neden hakikat, yaşamın kaynağı…