KADINLIĞIM!

| Günce

PELŞİN TOLHILDAN

12966123_233742270346788_1962539695_n (2)Doğduğum çağa çakıldım

Çarmıhım bu çağ

Çarmıha gerildiğim şehrin

Yokmuş bir valisi

Tüm dünya haham Yahudisi!

Doğduğum kültürle yakıldım

Cadılığım bu kültüre aykırılığım

Yakıldığım meydanın yokmuş bir celladı

Bu kültür ateşime körük!

Doğduğum kimlikle asıldım

Kadınlığım!

Darağacım!

Asıldığım ağacın altında yok bir ip çeken

Yok bir sandalye tekmeleyen,

Tüm kimlikler katlime ferman!

 

Doğduğum aşkla kanatlandım

Aşkım akışım

Aşkımın yüz ölçümüne yok bir sınır

Tüm yürekler ancak aşksızken tartılır!

 

Doğduğum ellerde mayalandım

Kaderim, tahtım-bahtım

Anam!

Karayazılım

Mayalandığım ellerde yok bir hile

Tüm dünya üzerine gelse bile!

Doğduğum çağdan kurtuldum

Yakıldığım kültürü tükürdüm

Asıldığım kimliği kuşandım

Aşk var ellerimde

elime doğan tüm çocukları

onunla mayaladım

anamın acılarıydım

acılarımın anası oldum

mayalandım

mayaladım

bir dolunay gecesi

hasretinle ayıldım…

24.09. 2008