rumet

JIN Û MALBAT

JIN Û MALBAT

Baran Hesen Heger di despêkê de behsa êtmolojî an jî peyvên jin û malbat bikin. Peyva jin peyveke kurdî û...

Page 1 of 3 1 2 3