jineoloji ve Politika

‘‘Ahlakın işlevi hayati işleri en iyi yapmaksa, politikanın işlevi de en iyi işleri bulmaktır. (Abdullah Öcalan )

Jineoloji, politika alanındaki incelemelerine toplumsallaşmanın asal gücü olan ana kadını politika sanatının yaratıcısı olarak ele almakla başlar.

Jineoloji ekonomiyi, ekolojiyi, demografyayı, etik-estetiği, sağlığı, eğitimi ve tarihi kapsamına alarak gelişen yeni bir sosyal bilim olma iddiasını politika bilimini geliştirmeden başaramaz. Jineolojinin kapsamına giren tüm alanlarda jineolojinin; bu soruları, özgürlükçü bakış açısı ile ve temel ahlaki ilkelerden kopmadan bilimsel olarak tartışmaya açması gerekir. Politika biliminin dayanacağı sosyal bilim olarak kendisini yapılandırması gerekir.

Jineoloji toplumsal tüm kesimlerin kendi renkleri ile yer alacağı, bireylerin kendi öz iradesi ile katılım sağlayacağı politika algısını geliştirmeyi hedefler.

Politika olgusunu incelerken; toplumla politika arasında yaşanan bu yabancılaşama düzeyinden kimlerin sorumlu olduğunu da çözümler. Devletçiliğe dayanan politika anlayışının, politikayı bir aldatma, bastırma aracı olarak kullanılma alışkanlıkları yıkılmadıkça; toplum sürekli politika dışında kalacaktır, politikanın bir objesi olacaktır. Bunun yaşanmaması için toplumun ve bireylerin zihniyet dünyalarını çok güçlü hazırlaması gerekir. Jineolojinin görevi de burada ortaya çıkar. Toplumu ve bireyi, zihniyet düzeyinde politika alanına hazırlamada! Jineoloji nihayetinde özgür yaşam, özgür toplum ve birey hedefini gerçekleştirmek için gelişen bir bilim. Özgürlüğün de doğru bir politikaya kavuşturulmadan gelişmeyeceği açıktır.

Kadın bilimi, ne kadar ahlaki ve bilimsellik düzeyi kazanırsa kazansın toplumsallığı özgürlük, eşitlik ve demokrasi temelinde yürütecek politikaları geliştirmezse anlamsızlaşır. Bu yüzden ahlak, bilim ve politika bağını koparmadan gelişecek.

Toplumsal politika yaratmak ve uygulamak bu bireyciliğin ve toplum kırım gerçekleştiren kapitalist modernitenin de panzehiri olacaktır.

Jineoloji toplumsal politikayı geliştirmek için; sürekli tartışma, araştırma-inceleme kadar bunların açığa çıkaracağı veriler temelinde toplumda ve bireylerde bilinçlenme düzeyini geliştirmeyi de esas alacaktır. Toplumun kendisini yönetebilme gücünün ve işlerini, sorunlarını çözebilme yeteneğinin farkına varmasında ve bu gücü, yeteneği kullanma mekanizmalarına kavuşmasında rol üstlenmeyi kadın bakış açısı ile sosyal bilimleri geliştirmenin abecesi olarak kabul edecektir.

JINEOLOJI