Jineoloji ve Ekoloji

 

Ekoloji devletli uygarlığın doğaya tahakkümü temelinde yarattığı tahribatları ve toplumun doğayla ilişkisini inceleyen bilimdir. Kadının öncülük ettiğidoğal toplumda toplumun doğayla bağı ona saygı temelinde iken, bu bağ devletli uygarlık ile ortadan kalkmış, doğaya yabancılaşan insan, kendine, kadına, topluma yabancılaşmıştır. Kadının tahakküm altına alınmasıyla doğanın tahakküm altına alınması aynı güçler tarafından aynı zaman diliminde yapılmıştır. Bu nedenle ekoloji, tüm bilimlerle iç içe toplumla doğa çelişkisinin aşılmasını sağlamak göreviyle yükümlüdür. Yine doğaya inanan ve saygı duyan bir kültürden, doğanın başına bela olan sisteme evrilişin hikayesini anlatmakla yükümlüdür. Bunun için güçlü bir ideolojik bilinç ve bilimsel bakış açısı gerekir.

Bu bilimsel bakış açısıyla -ki bu jineolojidir- ekonomik, sosyal ve felsefi olarak doğal çevreyle bütünlüğün yollarını araştırmalıdır. Yalnız başına bir çevrecilik hareketinden ziyade, ahlaki bir dönüşümü esas alan ekolojik bir hareketin jineolojik bir bakış açısıyla kadın-doğa, insan-doğa, toplum-doğa arasındaki yabancılaşmayı aşması elzemdir. Ekoloji bu anlamda jineolojinin temel alanlarından biri olduğu gibi ahlaki-politik topluma giden yollardan biridir.

Jineoloji, gerçekleştireceği bilimsel ve yöntemsel devrim ile birinci doğa ile ikinci doğa olarak tanımlanan toplumsal doğanın uyumunu ifade eden üçüncü doğayı yani özgürleşmiş doğayı gerçekleştirmekle yükümlüdür.

JINEOLOJI