“Kadın etrafında geliştirilecek bir bilim doğru sosyolojiye atılmış ilk adımdır”*

Bilimin, siyasetin, ahlakın ve birçok toplumsal kurumlaşmanın da tanımladığı gibi, 21. yüzyıl kadının özgürlüğünün kazanılacağı bir yüzyıl olacaktır. Bu tespit kadının varlık mücadelesinin başta Kürdistan olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında yükselişine dayanıyor. Günümüze kadar büyük değerlerle katlanarak büyüyen kadın özgürlük mücadelesi, toplumsal özgürlüğün gelişiminin temel dinamiği haline geliyor. Toplumun özgürlüğünü belirleyen kadın özgürlüğü her zamankinden […]

En eski sömürgenin başkaldırısı: Feminizm

‘‘Feminist hareket şüphesiz en radikal sistem karşıtı hareket olmak durumundadır. Sadece resmi modernitenin değil, tüm hiyerarşik ve uygarlık dönemlerinin tüm toplumsal dokularında zihnen ve bedenen tutsakladığı, en derin kölece çalıştırdığı kadının özgürlüğü, eşitliği, demokrasisi çok kapsamlı teorik çalışmalar, ideolojik mücadeleler, programatik ve örgütsel faaliyetler, en önemlisi de güçlü eylemler gerektirir. Bunlarsız feminizm ve kadın çalışmaları […]

Kürt Kadın Özgürlük Mücadelesi

Toplumsal özgürlüğü yaşanabilir kılmanın arayışlarını, örgütlü geliştirmeye çalışan PKK’nin paradigması dönemin sol, sosyalist düşünce akımlarından etkilenerek oluştu. Buna rağmen kadın özgürlük mücadelesinin olmazsa olmaz olduğu kuruluşundan itibaren dile getirildi. Kadın özgürlüğünün, toplumsal özgürlüğün ölçütü olduğu değerlendirmesi PKK’nin kuramları ve kurumlaşmasına damgasını vurgu. Bu şekillenmede, ilk grup aşamasında kadın etrafında bir örgütlülük sağlamaya çalışan Sakine Cansız’ın […]

JINEOLOJI