EKOLOJİ

İnsan nasıl insan olur? İnsanı düşündüğümüz zamanmecburen toplumuda düşünmek zorundayız. Çünkü insana şekil vermesini sağlayan en temel özelliktir ve insan toplumsal olmayla tanınır.İnsan bir biriyle ilişki kurup, anlam yüklediğinde, yaşam ve eşyaşam ölçülerinin yaratılmasıyla oluşan kültürle toplum oluşmaktadır. Fakat insanı daha iyi, doğru tanımak için biraz daha derinlere gitmek gerekir. İnsanlık tarihine baktığımız zaman göreceğiz […]

JINEOLOJÎ ÖZGÜRLÜK SOSYOLOJİNİ ÖRÜYOR

Heja zeryan Jineolojî, 2008 yılında Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan tarafından Özgürlük Sosyolojisi Savunması’nda tanımlandı. Özgürlük Sosyolojisi, tarihsel ve güncel dayanaklarıyla demokratik modernite paradigmasını tanımlar. Özgürlük sorununu irdeler ve çözümüne dair yol ve yöntem belirler. Jineolojî, bu sorunun çözüm yöntemidir. Toplumsal özgürlük sorununun temeli kadın özgürlük sorunudur ve çözümü kadın ideolojisi, kadın devrimi ve bilimiyle […]

Ekonomiye Kadından Bakınca…

Zilan Narin Çok karmaşık teorilere girmeden biraz yaşamın kendisine yoğunlaşarak ekonomiyi anlamaya çalışalım. Serbest ticaret, liberal, neoliberal ekonomi, ithal ikame, … makro ve mikro ekonomi politikaları, karmaşık formüller, borsa, finans, para… ekonomi denince bir yığın anlaşılması oldukça zor kavram, hesap kitap geliveriyor aklımıza. Soğanın fiyatı mı yükseldi, ekmeğe zam mı geldi, işsizlik sigortası nasıl belirlenir, […]

jineoloji ve Politika

‘‘Ahlakın işlevi hayati işleri en iyi yapmaksa, politikanın işlevi de en iyi işleri bulmaktır. (Abdullah Öcalan ) Jineoloji, politika alanındaki incelemelerine toplumsallaşmanın asal gücü olan ana kadını politika sanatının yaratıcısı olarak ele almakla başlar. Jineoloji ekonomiyi, ekolojiyi, demografyayı, etik-estetiği, sağlığı, eğitimi ve tarihi kapsamına alarak gelişen yeni bir sosyal bilim olma iddiasını politika bilimini geliştirmeden […]

jineoloji ve Eğitim

Eğitim yaşanmış deneyimlerin, öğrenilmiş bilgilerin toplum tarafından yeni kuşaklara aktarım faaliyeti ise; insanların ilk öğretmeni doğadır. Evrenin evrimsel gelişiminde doğa milyonlarca yıl içinde kendini yaratmıştır. Bu yaratım sürecinde gelişen insan; doğayı tanıdıkça, onun dilini öğrendikçe, onun verdiği dersleri uyarıları dinleyip hissettikçe insan olma serüvenine rota çizmiştir. Kadın doğanın ilk öğrencisi, insanların ilk öğretmeni oldu. Hem […]

Jineoloji ve Sağlık

Jeanne Achterberg’in Kadın Şifacılar kitabında ifade ettiği ‘‘İnsanoğlunun ortaya çıkışından hemen sonra dişi insan bilgelik ve gücün olağanüstü kaynağı sayılıyordu. Can verebilir; can kurtarabilirdi; dolayısıyla hasta bedenlerin ve amaçsız dolaşan ruhların şifacısıydı. Aynı zamanda sakatlayabilir, can alabilirdi; bu yüzden düşlere, hayallere, duyuların ötesindeki dünyaya açılan bir kapı olarak hizmet ederdi. Özellikle doğuran, yavrularını kendi bedeninden […]

Jineoloji ve Tarih

Jineoloji ile tarihe bakmak ve tarihi kadınların tanımladığı değerlerle düzenlemek tarihin yaşamla, toplumla, doğayla olan bağlantısını çok güçlü bir şekilde kurar. Yine jineolojik bir bakış, şimdide süren tarihi onun bir parçası olan değerleri, direnme kültürlerini, dilleri, ahlakları, kültleri, masalları ve daha nicesinin şimdiye nasıl aktığını anlatır. Bu nedenle jineoloji tarihi sıkı belirlenmiş bir olgu olmaktan […]

Jineoloji ve Ekoloji

  Ekoloji devletli uygarlığın doğaya tahakkümü temelinde yarattığı tahribatları ve toplumun doğayla ilişkisini inceleyen bilimdir. Kadının öncülük ettiğidoğal toplumda toplumun doğayla bağı ona saygı temelinde iken, bu bağ devletli uygarlık ile ortadan kalkmış, doğaya yabancılaşan insan, kendine, kadına, topluma yabancılaşmıştır. Kadının tahakküm altına alınmasıyla doğanın tahakküm altına alınması aynı güçler tarafından aynı zaman diliminde yapılmıştır. […]

Jineoloji ve Demografya

Evrendeki her canlıda üreme ve çoğalma kendi özgünlüğü temelinde anlama ve etik-estetiğe sahiptir. İçgüdüsel ya da belli düzeyde zeka yoluyla olması özü değiştirmez. Çeşitlenerek ve sürekli çoğalmak yaşamın esrarengiz sırlı olaylarından biridir. Evrenin dile gelme biçimleri içinde en çok heyecan verendir. Ancak yüzlerce yıl boyunca vahşi deyip küçümsediğimiz doğanın, çoğalmak için üremenin periyotlarını yaratarak sınır […]

Jineoloji ve Ekonomi

Ekonomi alanı toplumsal kırımın dayandığı temel zemindir. Toplum özellikle kadın ekonomiyle teslim alınmaya çalışılıyor. Bu konuda toplumların, bireylerin alıştırıldığı çaresizliğin payı çok önemlidir. ‘‘Öğrenilmiş çaresizlik’’ bu alanda değişimin, eylemselliğin ve iradenin geliştirilebileceğine inanmıyor. Jineoloji; bu ‘öğrenilmiş çaresizliği’ yıkma iddiasında. Bu nedenle kadın öncülüğünde; topluma, bireylere yanı başından akıp giden suya, toprağa ve insan elinin emeğine […]

Jineoloji ve Etik-Estetik

  Jineoloji yeni bilim anlayışının bilimler-arası bütünlüğün ve ortaklaşmanın zemini olma iddiasında. Bu ortaklaşma ya da özgün alanlarında çalışma gelişirken hepsini bir arada tutacak olan harç; etik-estetiktir. Etiği-estetiği olmayan hiçbir mücadeleye ve toplumsal projeye girişmez Jineolojiyi bilimcilikten ve hakim sosyal-bilim anlayışından ayıran en temel fark da budur. Bu alanları sıralarsak Estetik yani güzellik teorisini birçok […]

JINEOLOJI