KADIN ÖZGÜRLÜĞÜNE DAYALI TOPLUMSAL ADALET

Giriş: Kavram olarak “adalet” birçok dilde kadın ismi yada dişil bir kavram olmasına rağmen binlerce yıldır adaletsizliği en derinden yaşayanların kadınlar olması oldukça çelişkili ve çözümlenmesi gereken bir konudur. Yakılan, işkenceden geçirilen, recmedilen, fahişe ya da deli olarak damgalanarakher türlü hakarete maruz kalan, kapatılan binlerce kadının hikâyesi vardır tarih sayfalarında.  Hikâyesi bilinmeyenlerin sayısı ise bunları […]

Kadın Devriminin Ruhu

Zilan Narin Kadınların özgürlük yürüyüşünün hangi yollardan geçerek bugüne geldiğini anlamaya ihtiyacımız olduğu kadar, bundan sonra hangi eksende yürüneceğine dair ortaklaşmak da önemli. Zira milyonlarca kadının ayağa kalktığı 8 Mart isyanları, dünyanın her yerinde yaşamı, toplumu, doğayı savunan, neoliberalizme, kapitalizme, ırkçılığa, sömürgeciliğe ve tabi ki ataerkiye karşı mücadele eden, örgütlenen bir kadın gerçekliğinin yansımasıdır. BM […]

Kadın Olmanın Hazzını Yaşamak

Zozan Sima Krizli bir kimlik bizimkisi. O yüzden kendin olmaya karar vermek kavgaya hazır olmayı gerekli kılar. Hem de ne yaman bir kavga. O kadar çok kurum, kişi, duygu, düşünce ve inanç var ki kendimiz olmayı önleyen. İlk kavgayı ise kendimizle vermek durumunda kalırız. Mutluymuş, seviyormuş, istiyormuş gibi yapmamak. Üzülmemiş, kırılmamış, darılmamış gibi yapmamak… Yani […]

JINEOLOJÎ ÖZGÜRLÜK SOSYOLOJİNİ ÖRÜYOR

Heja zeryan Jineolojî, 2008 yılında Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan tarafından Özgürlük Sosyolojisi Savunması’nda tanımlandı. Özgürlük Sosyolojisi, tarihsel ve güncel dayanaklarıyla demokratik modernite paradigmasını tanımlar. Özgürlük sorununu irdeler ve çözümüne dair yol ve yöntem belirler. Jineolojî, bu sorunun çözüm yöntemidir. Toplumsal özgürlük sorununun temeli kadın özgürlük sorunudur ve çözümü kadın ideolojisi, kadın devrimi ve bilimiyle […]

Ekonomiye Kadından Bakınca…

Zilan Narin Çok karmaşık teorilere girmeden biraz yaşamın kendisine yoğunlaşarak ekonomiyi anlamaya çalışalım. Serbest ticaret, liberal, neoliberal ekonomi, ithal ikame, … makro ve mikro ekonomi politikaları, karmaşık formüller, borsa, finans, para… ekonomi denince bir yığın anlaşılması oldukça zor kavram, hesap kitap geliveriyor aklımıza. Soğanın fiyatı mı yükseldi, ekmeğe zam mı geldi, işsizlik sigortası nasıl belirlenir, […]

“Kadın etrafında geliştirilecek bir bilim doğru sosyolojiye atılmış ilk adımdır”*

Bilimin, siyasetin, ahlakın ve birçok toplumsal kurumlaşmanın da tanımladığı gibi, 21. yüzyıl kadının özgürlüğünün kazanılacağı bir yüzyıl olacaktır. Bu tespit kadının varlık mücadelesinin başta Kürdistan olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında yükselişine dayanıyor. Günümüze kadar büyük değerlerle katlanarak büyüyen kadın özgürlük mücadelesi, toplumsal özgürlüğün gelişiminin temel dinamiği haline geliyor. Toplumun özgürlüğünü belirleyen kadın özgürlüğü her zamankinden […]

En eski sömürgenin başkaldırısı: Feminizm

‘‘Feminist hareket şüphesiz en radikal sistem karşıtı hareket olmak durumundadır. Sadece resmi modernitenin değil, tüm hiyerarşik ve uygarlık dönemlerinin tüm toplumsal dokularında zihnen ve bedenen tutsakladığı, en derin kölece çalıştırdığı kadının özgürlüğü, eşitliği, demokrasisi çok kapsamlı teorik çalışmalar, ideolojik mücadeleler, programatik ve örgütsel faaliyetler, en önemlisi de güçlü eylemler gerektirir. Bunlarsız feminizm ve kadın çalışmaları […]

Kürt Kadın Özgürlük Mücadelesi

Toplumsal özgürlüğü yaşanabilir kılmanın arayışlarını, örgütlü geliştirmeye çalışan PKK’nin paradigması dönemin sol, sosyalist düşünce akımlarından etkilenerek oluştu. Buna rağmen kadın özgürlük mücadelesinin olmazsa olmaz olduğu kuruluşundan itibaren dile getirildi. Kadın özgürlüğünün, toplumsal özgürlüğün ölçütü olduğu değerlendirmesi PKK’nin kuramları ve kurumlaşmasına damgasını vurgu. Bu şekillenmede, ilk grup aşamasında kadın etrafında bir örgütlülük sağlamaya çalışan Sakine Cansız’ın […]

jineoloji ve Politika

‘‘Ahlakın işlevi hayati işleri en iyi yapmaksa, politikanın işlevi de en iyi işleri bulmaktır. (Abdullah Öcalan ) Jineoloji, politika alanındaki incelemelerine toplumsallaşmanın asal gücü olan ana kadını politika sanatının yaratıcısı olarak ele almakla başlar. Jineoloji ekonomiyi, ekolojiyi, demografyayı, etik-estetiği, sağlığı, eğitimi ve tarihi kapsamına alarak gelişen yeni bir sosyal bilim olma iddiasını politika bilimini geliştirmeden […]

jineoloji ve Eğitim

Eğitim yaşanmış deneyimlerin, öğrenilmiş bilgilerin toplum tarafından yeni kuşaklara aktarım faaliyeti ise; insanların ilk öğretmeni doğadır. Evrenin evrimsel gelişiminde doğa milyonlarca yıl içinde kendini yaratmıştır. Bu yaratım sürecinde gelişen insan; doğayı tanıdıkça, onun dilini öğrendikçe, onun verdiği dersleri uyarıları dinleyip hissettikçe insan olma serüvenine rota çizmiştir. Kadın doğanın ilk öğrencisi, insanların ilk öğretmeni oldu. Hem […]

Jineoloji ve Sağlık

Jeanne Achterberg’in Kadın Şifacılar kitabında ifade ettiği ‘‘İnsanoğlunun ortaya çıkışından hemen sonra dişi insan bilgelik ve gücün olağanüstü kaynağı sayılıyordu. Can verebilir; can kurtarabilirdi; dolayısıyla hasta bedenlerin ve amaçsız dolaşan ruhların şifacısıydı. Aynı zamanda sakatlayabilir, can alabilirdi; bu yüzden düşlere, hayallere, duyuların ötesindeki dünyaya açılan bir kapı olarak hizmet ederdi. Özellikle doğuran, yavrularını kendi bedeninden […]

JINEOLOJI