حجاب کفه مقابل آزادی !؟

زنان در حکومت اسلامی آزادند… گفته ای از سوی خمینی قبل از شکل گیری نظام انقلاب، مبنی بر حقوق زنان در حکومت اسلامی ؟ در اوایل انقلاب، خمینی طی حکمی زنان رابه پوشش حجاب در جامعه الزامی نمود، که با واکنش واعتراض زنان در 17اسفند 1357 در تهران صورت گرفت و تا به امروز جنبش […]

JINEOLOJI